"ERK 27. yılında sanayi tesisleri projelendirilmesinde sektöre hizmet sunmaktan gurur duymaktadır."

Hakkımızda

ERK 1994 yılında projelendirme ve mühendislik hizmetleri vermek üzere faaliyetlerine başlamıştır.

Başta çimento, toprak, maden sanayi ve enerji sektörleri olmak üzere bütün sanayi tesisleri çalışma alanımızı oluşturmaktadır.

Detaylar
Mühendislik Hizmetleri

Sistem Genel Yerleşim
Mekanik Ekipman Seçimi
Betonarme - Çelik Bina ve Yapılar
Baca ve Kuleler
Betonarme - Çelik Silo ve Bunkerler
Endüstriyel Binalar
Çelik Üretim Yapıları
Çelik kuleler, köprüler

Mekanik Mühendislik Hizmetleri

Elevatörler
Bantlı Konveyörler
Boru Bant Konveyörler
Zincirli ve Kovalı Götürücüler
Havalı Bant Götürücüler
Şutlar
Gaz Kanalları (atık gaz, sıcak gaz)
Toz Toplama Boruları ve Kanalları
Arıtma, Kimya, Rafineri vs. Tesislerin Borulaması

Müşavirlik Hizmetleri

Teknik Danışmanlık
Ekipman ve Malzeme Seçimi
İmalat ve Montaj Kontrolü